Menu

EGZAMIN

ÓSMOKLASISTY

Informator dla rodziców

 

Certyfikaty 

 

Rok szkolny 2018/2019

Niedziela 20.01.2019

Programy, konkursy w roku szkolnym 2017/2018: 

 

 

 

liczba odwiedzin: 856253

Galeria zdjęć

Centrum Kształcenia

przy Szkole Podstawowej

Od 28 kwietnia 2008 roku w Podmoklach Małych czynne jest Centrum Kształcenia na odległość. Na uroczystość otwarcia przybyli zaproszeni goście wśród nich wymienić należy: Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego, jego zastępcę Zbigniewa Wozińskiego, przedstawiciela PUP Zielona Góra Bogusława Radzio, przedstawicielkę PUP Sulechów Irenę Mądecką, Wicekuratora Oświaty woj. Lubuskiego Ferdynanda Sańko, dyrektora Biura RK Szczepana Sobczaka, przedstawicieli wioski internetowej województwa lubuskiego panią Dorotę Leśniak– specjalistę do spraw promocji w regionie oraz Przemysława Raubo– specjalistę do spraw technicznych w regionie. Na otwarciu obecni byli także Radni Gminy Babimost, Rady Rodziców, przedstawiciele stowarzyszenia „Przyjaźni Podmoklom” oraz mieszkańcy Podmokli.

Image

Image

Image

Image

Image

O godzinie 12.00 odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przy muzyce kapeli koźlarskiej. Otwarcia dokonali: pan Burmistrz B. Radny, Wicekurator Oświaty Województwa Lubuskiego F. Sańko, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych E. Ryczek oraz przedstawicielka wioski internetowej D. Leśniak. Po otwarciu zaproszeni goście zwiedzili Izbę Pamięci oraz Gminny Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych. Uroczystość otwarcia Centrum Kształcenia zakończył poczęstunek oraz prezentacja omawiająca sposób działania wioski internetowej.

Image

Image

Image

Czym w ogóle jest „Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich", i jakie stawia ona sobie cele? Świadomość naglącej potrzeby stworzenia dla społeczności wiejskiej możliwości bezpośredniego kontaktu z aktualnymi trendami szkoleniowymi, a dzięki temu w perspektywie zniwelowania przepaści edukacyjnej oddzielających wieś od zmodernizowanych ośrodków miejskich stała się główną motywacją do realizacji projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich".
Trudno podważyć fakt istnienia złożonych dysproporcji cywilizacyjnych silnie różnicujących wieś i miasto. Podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz szeroko pojętego rozwoju i modernizacji wsi z pewnością wpływa na zmniejszanie powstałych przez lata barier geograficznych, edukacyjnych, infrastrukturalnych i mentalnych. Projekt zakłada utworzenie ogólnopolskiej sieci 256 Centrów Kształcenia na odległość, jako głównych ośrodków działalności oświatowej w miejscach ich lokalizacji. Jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.1a SPO RZL jako efekt współpracy Fundacji RAPZ oraz Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Optoland S.A. Głównym założeniem projektu jest wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionych Centrów Kształcenia będzie mogła korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.
Z przyjemnością zapraszamy do odwiedzania naszej nowoczesnej placówki oświatowej i korzystania z zasobów Centrów.
Czym natomiast jest Centrum Kształcenia na odległość? Centrum Kształcenia na odległość jest placówką o charakterze oświatowym, zapewniającą możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line (przez Internet) celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Każde Centrum jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. W Podmoklach jest to 10 stanowisk komputerowych i teleinformatycznych oraz tzw. biblioteczkę multimedialną (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki, atlasy). Stwarza również możliwość nieodpłatnej nauki obsługi pakietu Word, obsługi pakietu Excel, obsługa Internetu, Angielski dla początkujących, Angielski dla średniozaawansowanych oraz z zakresu podstaw obsługi komputera. Wszelkie niezbędne informacje podawane będą w sposób usystematyzowany i bardzo przystępny.
Z pakietu oferowanych w każdym Centrum usług może skorzystać każda osoba zamieszkująca tereny wiejskie, oraz Gminę Babimost, zainteresowana zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
    Podmokle Małe 30
    66-110 Babimost
    woj. lubuskie
  • tel. 68-351-21-52
    fax 68-351-26-43

Galeria zdjęć